Data Platform-tjänster

Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med affärsdata och vi förstår kraven på data och betydelsen av en effektiv informationshantering.

Vi ansvarar för tiotals affärskritiska system on-premise och i molnbaserade tjänster.

Underhåll av Data Platform

Våra tjänster omfattar allt som behövs för ett effektivt underhåll av dataplattformar.

Vi säkerställer dataplattformens prestanda, stabilitet och back-up, så att du kan koncentrera dig på det väsentliga – att utnyttja data i din affärsverksamhet. Vår organisation, kompetens och process säkerställer den dagliga driften, om det så är fråga om underhåll av en dataplattform eller att utveckla nya, innovativa lösningar.

Molnplattformstjänster

Molntjänster är i dag ett överlägset val för nya dataplattformar. De erbjuder skalbarhet och flexibilitet med ett oslagbart förhållande mellan pris och kvalitet. Med vår sakkunskap inom molntjänster kan vi erbjuda den teknik som behövs för att genomföra molnbaserade lösningar oavsett plattform. Vår Data Platform-tjänst omfattar alla betydande plattformar, såsom Azure, AWS och Google.

Data Platform-tjänster i on-premise-miljöer

I många situationer är en egen datorhall med kringmiljöer fortfarande det bästa eller rentav det enda möjliga alternativet. Om du väljer en lösning on-premise, står vi också till din tjänst.

Service Desk

Vår Service Desk ansvarar för funktioner i anslutning till det dagliga underhållet och erbjuder dig en gemensam kontaktpunkt (SPOC) till våra tjänster.

Vi tillhandahåller stöd för produktion, applikationshantering samt plattformstjänster. Vår Service Desk-tjänst använder ITIL-baserade serviceprocesser för att lösa och behandla problem, servicebegäran och övriga frågor, naturligtvis alltid utgående från varje kunds individuella behov. Tillsammans med vår stödorganisation på flera nivåer borgar det för en smidig verksamhet i ditt företag.

Fördelar

  • En gemensam kontaktpunkt (SPOC)
  • Lokala experter som förstår dig och dina behov
  • Garanti för avtalad servicenivå och övervakade servicenivåer (SLA)
  • Omfattande servicetid
  • Flexibilitet vid sporadiska ad hoc-behov

Vårt Service Desk-team finns till för dig. I stället för att enbart bemöta problem som uppdagas, arbetar våra experter proaktivt för att utveckla och förbättra tjänsterna.

Kontakt

Jyrki Laavola

Jyrki Laavola

Service Manager