SaaS-lösningar

SaaS, mjukvara som tjänst, enkelt och behändigt. SaaS erbjuder dig nya möjligheter och fördelar för att förnya din affärsverksamhet. SaaS är mer än utlokalisering av lösning och drift – det är att bygga upp och upprätthålla förtroende, så att lösningen fungerar smidigt som en del av företagets IT-miljö.

etaFördelarna med SaaS

  • Lösningen och dess underhåll från en leverantör
  • Uppfyller alltid gällande myndighetskrav
  • Flexibelt och kostnadseffektivt skalbara resurser
  • Lokal leverantör med gedigen kännedom om finansbranschen

Våra följande lösningar kan genomföras som tjänst. Bekanta dig mer ingående med följande lösningar.

Komplett SaaS-tjänsteerbjudande:

Components of our SaaS service

Våra följande lösningar kan erbjudas som tjänst:

Profit Life & Pension

Profit Life & Pension-lösningen omfattar alla centrala affärsprocesser inbegripet försäkringsprodukthantering, försäljning, tjänster och skadereglering. I lösningen ingår alla tjänster, verktyg och obligatoriska systemintegrationer som behövs för en löpande och effektiv affärsverksamhet som uppfyller gällande myndighetskrav.

Profit Loans & Collaterals

Profit Loans & Collerals-lösningen möjliggör effektiva processer för företagsutlåning och säkerhetshantering. Lösningen förbättrar produktiviteten, innehåller automatiserade funktioner och möjliggör tillgång till information i realtid. Den moderna mikroarkitekturen och gränssnitten stöder integreringen med andra system i användning.

Mortgage Bank Manager

Mortgage Bank Manager-lösningen omfattar alla tjänster som behövs för hypoteksbanksverksamhet och emission av säkerställda obligationer. Tjänsten ger möjlighet att automatiserat och optimerat bilda lånepooler och hantera emissionen av säkerställda obligationer. Även enkel och smidig rapportering och analys som hänför sig till regleringen gällande hypoteksbanker och affärsverksamhet.

Interesserad? Kontakta oss på adressen sales@profitsoftware.com