Utlokaliserade drifttjänster

Om det så är fråga om underhåll eller utveckling av nya affärskritiska applikationer, finns vi till för dig. Vårt utbud av tjänster omfattar utöver tredje parts lösningar administrering, integrering och lagring av databaser – vi har sakkunskapen för drift av skräddarsydda program.

Finansbranschen i kärnan av vår kompetens

Vårt kunniga team ansvarar för underhållet av över 100 affärsapplikationer inom finansbranschen. Vi har en bred kännedom om den tekniska miljön och själva affärsverksamheten. Vi opererar på servicenivå 2–4 på finska, svenska och engelska med omfattande responstider årets alla bankdagar. Tjänsterna bygger på bästa praxis inom branschen, såsom ITIL-baserade processer. Tjänster som hör till nivå 1 (Help Desk), tjänster för monitorering av infrastruktur eller arbetsstationstjänster ingår inte i vårt serviceutbud.

Vi erbjuder stöd- och underhållstjänster för skräddarsydda affärsapplikationer. Vid implementeringen av kundspecifika program följer vi följande process:

  • Riskanalys för att fastställa lämplig serviceavtalsnivå
  • Genomgång och vid behov uppdatering av dokumentation
  • Förbättring av beredskap och säkerställande av kontinuerlig utveckling
  • Beaktande av dataskyddsförordningar
  • Teknisk beredskap – behörigheter, integreringar och monitorering
  • Hantering av fel- och ändringssituationer, med iakttagande av IT-tjänstehantering (ITSM)
  • Kommunikation med affärsverksamheten och övriga aktörer, t.ex. felrapportering eller utvecklingsarbete avseende tjänster eller program
  • Eskaleringskanaler för affärsapplikationernas leverantörer (om leverantören är någon annan än Profit Software), implementering av uppdateringar, korrigeringar osv.
Vår driftsmodell

Vår driftsmodell.

Kontakt

Försäljning:

Jari Alasuvanto

Jari Alasuvanto

Sales Manager

Ytterligare information:

Perttu Heinonen

Perttu Heinonen

SVP Financial Sector Solutions