Molntjänster

Ta nästa steg, välj molnet.

Varför övergå till molntjänster?

Molnplattformar erbjuder skalbarhet och flexibilitet, och möjliggör framför allt snabbare och smidigare genomförande av lösningar.

Varför övergå till molntjänster med Profit Software?

Vi erbjuder våra lösningar som molnbaserade helhetslösningar, varvid vi ansvarar för lösningens servicekapacitet. Våra erfarna experter kartlägger de lämpligaste alternativen för ditt företag med tanke på dina behov och hjälper dig att förbereda dig och genomföra övergången. När implementeringen av molntjänsten är klar tar vi hand om din uppsättning data och säkerställer lösningens servicekapacitet i alla situationer.

  • En övergång till molntjänster möjliggör snabbare utveckling av tjänster och hjälper att säkerställa en konkurrenskraftig affärsverksamhet
  • Tjänstens innehåll anpassas alltid efter ditt företags behov (moln- eller hybridlösningar)
  • Ett kostnadseffektivt och smidigt sätt att svara på de ständigt föränderliga behoven inom affärsverksamheten
  • Tjänstens tillförlitlighet och tillgänglighet, vid behov dygnet runt och var som helst i världen
  • Uppfyller myndighetskraven
  • Tryggad kontinuitet: vi anpassar oss ständigt efter framtidens utmaningar

Övriga lösningar

 

Teknologier

Bland våra partner inom Profit Software-molnteknik finns Azure, Google och AWS. Vi erbjuder vår expertkunskap även för ditt företags egna molntjänster.

Vi är redo för PaaS

När du behöver en övergripande och datasäker utvecklings- och produktionsmiljö i molnet, är platform-as-a-service eller paas rätt val. Paas stöder hela livscykeln: utveckling, testning, implementering, administrering och uppdatering. Paas förkortar utvecklingsprocessen, erbjuder ett omfattande urval verktyg och underlättar utveckling.

Datalager och analys i molnet

De nuvarande molnteknologierna möjliggör kostnadseffektivt en nästan obegränsad datalagringskapacitet. Detta öppnar möjligheter för nya databaserade smarta tjänster. En flexibel plattform ger möjlighet att införa smidiga och allt snabbare lösningar som möter nya affärsverksamhetskrav. Plattformens flexibla och snabba skalbarhet möjliggör också snabb respons på eventuella kapacitetstoppar.

Det mångsidiga urvalet verktyg för lösningar inom artificiell intelligens, maskininlärning och avancerad analys gör det möjligt att genomföra tjänster som ger din affärsverksamhet konkurrensfördelar.

Läs mer om våra Data Platform-tjänster.

Molntransformation

Vi har hjälpt många företag att övergå till molnmiljöer. När du planerar en övergripande överföring av tjänster till en ny plattform, vet vi hur det lönar sig att genomföra det hela. Våra experter hjälper dig i planeringen av bästa genomförande och i valet av rätt plattform och stöder ditt företag i alla skeden.

TMolntjänster erbjuder en kostnadseffektiv, flexibel och datasäker miljö för alla dina lösningar. Vårt utbud av kontinuerliga tjänster omfattar också administrerade molnbaserade tjänster.

Kontakt

Timo Rantanen

Timo Rantanen

Technology Lead

Juha Koponen

Juha Koponen

Project Manager

Kontaktförfrågan