PLP Services

En framgångsrik livförsäkringsrörelse kräver mer än en fungerande IT-lösning. Vi är en lokal och pålitlig partner med vilken försäkringsbolagen kan skapa en hållbar grund och bygga upp en lönsam affärsverksamhet. Vårt utbud av tilläggstjänster kompletterar våra produktlösningar.
Driftsättning och integrationer
Migrationer
Drifttjänster och hosting

Driftsättning och integrationer

Vår driftsättningsprocess baserar sig på smidig utveckling – framför allt kontinuerlig integrering, effektiv automationstestning, inkrementella leveranser och utnyttjande av DevOps-metoder. Vår process identifierar och eliminerar risker i ett tidigt skede och möjliggör flexibilitet.

Våra konfigurerbara lösningar motsvarar kundernas behov och omfattar såväl datalager och självbetjäningsgränssnitt som integrationer av servicekanaler och externa tillämpningar. Funktionerna kontrolleras genom parametrisering, varför driftsättningen kan ske snabbt och kostnadseffektivt.

Vi känner försäkringsbranschen och våra produktlösningar anpassas efter kundens behov. Vi har en gedigen erfarenhet av hundratals olika projekt. Vi förstår de krav som försäkringssystemen ställer och vi skapar lösningar som enkelt och kostnadseffektivt kan integreras i försäkringsbolagens IT-infrastruktur.

Nyckeln till framgång är ett intensivt samarbete med våra kunder. Varje projekt utgår från förståelse för kundens affärsbehov, och hur Profit Life & Pension kan lösa dessa behov. Vi är också insatta i kraven i den lokala lagstiftningen. Vårt iterativa arbetssätt är en garanti för transparens och engagerar kunden under hela projektets gång.

Migrationer

Profit Software har flera års erfarenhet av att administrera datamigrationsprojekt med hjälp av de migrationsverktyg som vi utvecklat. Gemensamma workshoppar, kartläggning av kundens behov samt insikt i källsystem och data garanterar ett lyckat resultat.

Vi satsar på kvalitet och skräddarsydda lösningar – vi erbjuder lämpliga migrationsverktyg, dataprocessering, verifiering och rättelser. Före den egentliga överföringen till produktionen görs ingående test och förberedelser för att säkerställa en smidig migration.

 

Fördelar

Profit Softwares produktifierade migrationsverktyg garanterar en hög datakvalitet och effektiv överföring till produktionen.

Migrationsverktygen kan enkelt användaranpassas.

Omfattande valideringsregler, vilket underlättar identifiering och rättelse av avvikelser.

Migrationsprocessen stöder hela auditeringskedjan och avstämningen av data.

Drifttjänster och hosting

Profit Software erbjuder supporttjänster för produktionen, applikationsförvaltning och plattformstjänster. Beroende på kundens behov kan vi tillhandahålla en helhetslösning eller delar av den.

Supporttjänsterna för produktionen omfattar bl.a. incidenthantering, Service desk-tjänster samt mindre utvecklingsarbeten. Vi erbjuder också rapporterings-, utbildnings-, stöd- och rådgivningstjänster.

Produkt- och applikationsförvaltning är en mångfasetterad process, som inkluderar Profit Life & Pension-systemet, operativ applikationsproduktion samt hantering av externa gränssnitt. Vi erbjuder dessutom tjänster för produktionsmiljöhantering, installationer och förebyggande underhåll.

Plattformstjänsterna möjliggör hantering av produktion, testmiljöer och databaser samt hosting av Saas- och molnmiljöer. Vi har flera år av erfarenhet av molnservrar och kompetens inom produktionsdrift.

Interesserad? Kontakta oss på adressen sales@profitsoftware.com

Kontaktförfrågan