Teknologiat & Innovointi

Profit Software on kehittänyt edistyneitä ratkaisuja hyödyntäen vuosikymmenien teknistä ja liiketoiminnallista kokemustaan finanssialalla. Ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet ja muokkaamme tarjoamamme IT-ratkaisut vastaamaan näitä käyttötarpeita. Innovoimme sekä kehitämme työtapojamme ja tuotetarjoomamme jatkuvasti.

Säästö- ja henkilöriskivakuuttaminen yhdellä alustalla

PLP Suite -tuoteperheemme tuotteet rakentuvat yhteiselle vakaalle ja tehokkaalle alustalle, mikä mahdollistaa yhtenäisen ja saumattoman käyttäjäkokemuksen asiakkaillemme ja heidän loppukäyttäjilleen. Säästö- ja henkilöriskivakuutusten yhteinen järjestelmäalusta säästää aikaa, mahdollistaa jaetut integraatiot muiden järjestelmien kanssa sekä vähentää tarvetta erillisille ympäristöille ja niiden varmentamiselle.

Yhden alustan käyttö yhtenäistää vakuutustuotehallintaa, sillä enää ei tarvita erillisiä IT-ratkaisuja eri asiakastarpeisiin, säästöinstrumentteihin tai ulosmaksatukseen. PLP Suiten tuotteet käsittävät kaikki yleisimmät käyttötapaukset, kuten henkilökohtaisten ja perheen riskien vakuuttamisen, eläkesäästämisen tai riskivakuutukset yrityksen henkilöstölle, samalla korkokaton ja ulkopuoliset rahastot huomioiden. Joustava vakuutus- ja tuoterakenne yhdessä teknisten palveluiden kanssa parantaa ja tehostaa sopimusten käsittelyä. Modernit, yhteiselle alustalle rakentuvat tuotteet auttavat asiakkaitamme vahvistamaan liiketoimintaansa ja asiakaspalveluaan.

 

Math Manager

Laskentamoottorimme, Math Managerin, moderni teknologia tukee koko vakuutuksen elinkaarta aina tarjous- ja muutoslaskelmista hoito- ja korvauslaskelmiin asti. Yksi sen tärkeimmistä ominaisuuksista on takautuvien tapahtumien laskeminen.

Math Manager pystyy käsittelemään olemassa olevia ja run-off-tilassa olevia vakuutustuotteita sekä uusia tuotteita. Sitä voi käyttää myös simulaatiotyökaluna uusien tuotteiden kehittämiseen. Math Manager mahdollistaa myynnille kanavakohtaiset hinnoittelumallit. Se tarjoaa myös XML-pohjaiset rajapinnat kolmannen osapuolen ympäristöihin.

Suunniteltu testattavaksi

Vakuutustuotteet ovat monimutkaisia, ja niihin liittyvät ydinratkaisut voivat muuttua entistä monimutkaisemmiksi, kun huomioidaan kaikki mahdolliset skenaariot ja erityistapaukset. Olemme suunnitelleet ratkaisumme testattaviksi, jotta voimme varmistaa korkean toiminnallisen ja ei-toiminnallisen laadun.

Sen lisäksi, että ratkaisuissamme on mahdollisuus luoda erilaisia automatisoituja testejä kehitystyön aikana, ne tukevat mahdollisuutta aikamatkustukseen ja elinkaarimallinnukseen sekä täydelliseen jäljitysketjun versiointiin.

Koska vakuutusten elinkaaret ovat vuosikymmenten pituisia, on erittäin tärkeää, että testausskenaarioita pystytään helposti simuloimaan siten, että ne kattavat vakuutuksen aina alkamisesta sen päättymiseen saakka. Testausautomaatioluettelomme sisältää suuren määrän regressiotestejä.

 

Migraatiot

Profit Softwarella on laajaa asiantuntemusta ja kokemusta vaativista vakuutuskantojen migraatioista. Olemme kehittäneet ja käyttäneet useissa projekteissa yhteistä työkaluketjua ja tuottaneet käytössä hyväksi todistetun prosessin, jolla varmistetaan hallittu ja tehokas toteutus. Työkalumme tarjoavat monipisteistarkastuksia ja automaattisia, sääntöihin perustuvia validointeja migraatiomateriaalille. Ratkaisumme mahdollistavat kaikki manuaaliset migraatiot, vakuutusten uudelleenlaskennan ja jäljitysketjun.

Profit Labs

Innovointi on olennainen osa liiketoimintaamme. Haluamme löytää uusia kasvumahdollisuuksia kokeilemalla ja validoimalla uusia tuoteaihioita pohjoismaisesta FinTech-kentästä.

Innovointiin keskittynyt tiimimme rakentaa ja iteroi asiakkaidemme vahvistamia prototyyppejä. Profit Labs on portaali, jonne olemme koonneet ratkaisujamme. Mikäli haluat kuulla lisää, olethan yhteydessä profitlabs@profitsoftware.com.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä sales@profitsoftware.com