Tuotetarjonta

PLP Savings

PLP Risk

PLP Payments

Toimivat integraatiot

Ymmärrämme asiakkaidemme erilaiset vakuuttamistarpeet ja ratkaisumme tukee tehokkaasti eri tuoteportfolioita. Tarjoamme monipuoliset mahdollisuudet järjestelmän, palveluiden ja tiedon integroimiseen asiakkaan itsepalveluportaaleihin ja järjestelmiin.

Arkkitehtuuri

Palvelukeskeinen arkkitehtuuri ja selkeät rajapinnat tukevat järjestelmän integroimista muihin sovelluksiin ja teknologioihin. Käyttäjät hyötyvät niin teknologisista komponenteista kuin joustavasta, selainpohjaisesta käyttöliittymästä.

Sujuva käyttöönotto

Ymmärrämme vanhojen järjestelmien asettamat haasteet. Meillä on työkalut laajoihin migraatioprojekteihin, sopimusten elinkaaren hallintaan ja sellaisten ratkaisujen kehittämiseen, jotka vastaavat vakuuttajien haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Ratkaisumme on kehitetty, jotta asiakkaamme menestyisivät.

Interested? Please contact us at sales@profitsoftware.com