PLP Risk

PLP Risk on joustava järjestelmä henkilöriskien vakuuttamiseen. Vakuutusten myynti, sopimushallinta ja korvausten käsittely ovat modernin ratkaisumme ydinominaisuuksia, jotka voidaan automatisoida, integroida ja mukauttaa asiakkaan digitalisointi- ja kanavastrategioihin. PLP Risk on luonteva lisä PLP Savings -tuotteemme rinnalle.

Kenelle

PLP Risk on ratkaisu pohjoismaisille henkilöriskivakuuttajille. Vahvaan erityisosaamiseemme vakuutussektorilla pohjautuen tarjoamme ratkaisun henkilöriskien vakuuttamiseen.

Ratkaisumme tarjoaa:

 • Tehokkaan vakuutustuotteiden ja -portfolion hallinnan
 • Kattavan tuen tuotevarioinnille ja personoinnin eri myyntikanaviin
 • Vakuutussopimusten myynnin, elinkaaren hallinnan ja korvauskäsittelyn huomioiden digitalisaation asettamat vaatimukset
 • Laajasti automatisoidut prosessit

 

Hyödyt

Tehokas vakuutusportfolion hallinta ja lyhyt markkinoilletuontiaika

Automatisoitu korvauskäsittely

Laaja tuki tuotevariaatioille eri kanaviin

Säästö- ja riskiturvien joustava yhdistäminen vakuutustuotteissa

Joustavat käsittelysäännöt ja automatisoidut prosessit
EU-sääntelyn mukainen

Päätoiminnallisuudet

 • Tuki tyypillisille tuotteille kuten yksityishenkilön henkilöriskivakuutukset, yrityksen henkilöriskivakuutukset sekä lainaturvavakuutukset sisältäen pariturvat
 • Kertakorvattavat vakuutusturvat: Kuolemantapaus, Vakava sairaus, Pysyvä työkyvyttömyys
 • Päivärahaturvat tilapäisen työkyvyttömyyden ja sairaalapäivien varalle
 • Vakuutusturvat sairauskuluille
 • Kattava vakuutusopimuksen elinkaaren hallinta: myynti, hoito ja korvauskäsittely
 • Rajapinnat digitalisoinnin tueksi ja automatisoidut prosessit tehokkaan toiminnan varmistamiseksi
 • Tuotteistetut migraatiopalvelut olemassa olevien vakuutuskantojen konvertoimiseksi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä sales@profitsoftware.com