Kestävämmän tulevaisuuden puolesta.
Tavoitteemme Profit Softwarella on modernisoida Pohjoismaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden palvelut automaation, ketterien menetelmien, analytiikan ja pilvipalveluiden avulla. Me uskomme, että juuri digitalisaatio tarjoaa ratkaisuja kestävämpään huomiseen.

Taloudellinen luotettavuus ja vakaus

Uudet innovaatiot sekä tuotteidemme ja palveluiden jatkuva kehitys ovat toimintamme keskiössä ja luovat perustan kilpailukyvyllemme. Nämä innovaatiot ja jatkuva kehitys vaativat sekä vakaan, luotettavan ja läpinäkyvän talouden taustatekijäkseen, että jatkuvaa huolenpitoa niin henkilöstöstä kuin taloudellisesta kannattavuudesta.

Taloudellisella kannattavuudella taataan satojen ihmisten työllistämismahdollisuus kansainvälisesti, mahdollisuus tukea työntekijöitä heidän henkilökohtaisissa ja työelämän tavoitteissaan ja mahdollisuus tukea myös yhteiskunnallista taloudellista menestymistä. Vastuullisuustavoitteemme ja –strategiamme tavoitteena on tukea ja luoda vastuullista liiketoimintaa yhteistyössä muiden alan tahojen sekä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa nyt ja tulevaisuudessa.

Työntekijämme muodostavat suurimman voimavaramme ja tavoitteenamme on tarjota merkityksellisiä ja kiinnostavia työtehtäviä kaikille.

Sosiaalinen vastuullisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

Uskomme vahvasti siihen, että kannustava ja kestävä työympäristö luo ilmapiirin, jossa henkilöstömme voi loistaa, kehittää innovatiivisempia ratkaisuja ja nauttia päivittäisistä työtehtävistä. Toiminnassamme kannustamme työympäristön ja sosiaalisen vastuullisuuden kehittämiseen innovoimalla uutta sekä käymällä dialogia henkilöstömme kanssa.

Haluamme tarjota kaikille tekijöillemme samanarvoiset mahdollisuudet ja varmistaa, että henkilöstöllämme on työkalut näiden mahdollisuuksien saavuttamiseen. Emme hyväksy yhdenkään työntekijän tai muun sidosryhmäläisen eriarvoista kohtelua sukupuolen, iän, vamman, etnisen taustan, kansalaisuuden, uskonnon, taloudellisen tilanteen tai muun aseman perusteella ja pyrimme luomaan kaikille saavutettavia ratkaisuita.

Tavoitteenamme on luoda kestävämpi tulevaisuus vahvistamalla paikallisia ja globaaleja kumppanuuksia koko tuotantoketjumme läpi ja toimimalla sosiaalisesti vastuullisesti.

Ilmastoneutraalin huomisen puolesta

Olemme sitoutuneita tavoittelemaan hiilineutraalia huomista ja vaalimme ympäristön kannalta tärkeitä arvoja. Kartoitamme parhaillaan toimintamme ympäristövaikutuksia ja hiilijalanjälkeämme. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme tavalla, joka pienentää ympäristö- ja hiilijalanjälkeämme ja toisaalta kasvattaa ympäristökädenjälkeämme.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja ympäristöpäästöjen vähentäminen ovat meille kriittisiä tavoitteita ja pyrimme integroimaan ympäristöpositiivisen ajattelun myös yrityksen strategiaan.

Eräänä tärkeänä toimenpiteenä olemme ottaneet käyttöön vastuullisen hankinnan linjauksen, jonka avulla varmistamme, että tuotantoketjumme eri sidosryhmät kunnioittavat ympäristöllisiä tavoitteitamme. Tekemällä yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa uskomme, että voimme todella luoda paremman ja kestävämmän tulevaisuuden meille ja koko yhteiskunnalle.

Modernit ratkaisut kestävämmän tulevaisuuden tukena

Digitalisaatio on yksi liiketoimintamme tärkeistä osista ja uskomme, että juuri digitalisaation kautta voimme luoda moderneja ratkaisuita, jotka tukevat niin ympäristöllistä vastuullisuutta, kuin tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja ketteriä ratkaisuita. Liiketoiminnallamme tavoittelemme innovaatiota, parempia ja saavutettavampia tuotteita ja palveluita, sekä kestävämpää tulevaisuutta.

Tunnistamme, että digitalisaatio tuo mukanaan myös uusia haasteita, kuten kyberturvallisuus.  Seuraamme näitä haasteita jatkuvasti ja pyrimme luomaan mahdollisimman luotettavia ratkaisuita kestävän tulevaisuuden takaamiseksi.

Kannustamme henkilöstöämme kestäviin innovaatioihin ja tuemme avointa ilmapiiriä, jossa kaikki uudet ideat ovat tervetulleita niin yrityksen sisältä kuin ulkoisestikin. Uskomme, että uudet oivallukset ja innovaatiot mahdollistavat kestävän kehityksen mukaisen kasvun ja tulevaisuuden.

Kysyttävää? Ota yhteyttä sustainability@profitsoftware.com