Försäkringsutbetalningar

Försäkringsutbetalningar – effektiv hantering och kontroll med standardsystem från Profit Software 

Webinariet innehåller följande delar

 • Automatiska processer för utbetalning och rapportering
  • Emottagande av utbetalningsbeslut
  • Utbetalningsbeslutets livscykel, ändringar samt utbetalning
  • Visuell rapportering med Microsoft PowerBI verktyg
 • Manuell hantering av undantagstillstånd
 • Integration av tjänster och data i självbetjäningsportaler
 • Referens: Case Länsförsäkringar
 • Produkt demos